ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ / ΠΛΑΚΕΣ

Οι φυσικές πέτρες & πλάκες οι οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστό τους σχήμα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πέτρα για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, διαδρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ. και επίσης για επενδύσεις τοίχων.

Οι ακανόνιστες πέτρες χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την επένδυση δαπέδου εξωτερικού χώρου.

Τοποθετούνται κυρίως σε πλατείες, υπαίθριους χώρους, σε αυλές σπιτιών, σε επένδυσης περιφράξεων και για επένδυση εξωτερικού τοίχου του σπιτιού.