Το Λατομείο μας παράγει τη γνωστή στην Ελλάδα γκρίζα πέτρα.

Η γκρίζα πέτρα είναι πάρα πολύ σκληρή το οποίο την κάνει πολύ ποιό ανθεκτική στο χρόνο και στα στοιχεία της φύσης.

Το γεγονός ότι η εξόρυξη αυτής της πέτρας γίνεται σε αρκετό βάθος και όχι επιφανειακά έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτή η πέτρα δεν είναι οξυγωνομένη.

Η γκρίζα πέτρα είναι ιδιαίτερα όμορφη με ωραία απόχρωση.

Χρησιμοποιείται πολύ στο χτίσιμο των μοναστηριών.