ΠΡΕΚΙΑ

Είναι οι μακρόστενες πέτρες. Τα πρέκια είναι βασικά τα οριζόντια δοκάρια που βρίσκονται πάνω από μια πόρτα ή ένα παράθυρο ή και πάνω από το τζάκι. Μπορεί να είναι από ξύλο, μάρμαρο, πέτρα, τσιμέντο ή και μέταλλο. Πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο διότι κρατάνε τον τοίχο που βρίσκεται πάνω από το κενό που αφήνει η πόρτα ή το παράθυρο.

PREKIAPREKIA